دکتر روح اله شفائی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: rshafaei@shahabdanesh.ac.ir
شماره تلفن: 025-32317171

سوابق تحصیلی

 • پست دکتری: مهندسی برق- قدرت، University of British Columbia، کانادا، 1395-تاکنون
 • دکتری: مهندسی برق- قدرت، دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران، 1393
 • کارشناسی ارشد: مهندسی برق- قدرت، دانشگاه تهران، ایران، 1388
 • کارشناسی: مهندسی برق- قدرت، دانشگاه مازندران، ایران، 1386

سوابق آموزشی

 • طراحی ماشین‌های الکتریکی و کنترل درایو
 • کاربرد ابررسانایی در ماشین‌های الکتریکی و سیستم‌های قدرت
 • مواد مغناطیسی فرکانس بالا در مبدل‌های الکترونیک قدرت
 • طراحی و کنترل توربین‌های بادی
 • کاربرد اجزاء محدود در مهندسی برق

سوابق شغلی

 • مدیر پروژه و مسئول ارتباط با صنعت، پروژه‌های الکترونیک قدرت، The University of British Columbia (UBC)، کانادا، از سال 95 تا کنون
 • استادیار گروه مهندسی برق قدرت دانشگاه شهاب دانش قم، از سال 94 تا کنون
 • شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان (مانا)، اجرا و مشاور در صنایع معدنی، نیروگاهی، پتروشیمی و ...، 95
 • ریاست دانشکده مهندسی برق، دانشگاه غیر انتفاعی آل طه، تهران 92- 93
 • مدیر گروه برق- قدرت و الکترونیک، دانشگاه غیر انتفاعی آل طه، تهران 91- 93
 • مدیر آزمایشگاه و کارگاه ها و تامین تجهیزات، دانشگاه غیر انتفاعی آل طه، تهران 91- 93
 • عضو شورای عالی انضباطی، دانشگاه غیر انتفاعی آل طه، تهران 91- 93
 • عضو شورای پژوهش، دانشگاه غیر انتفاعی آل طه، تهران 92- 93
 • عضو شورای برنامه ریزی راهبردی دانشگاه، دانشگاه غیر انتفاعی آل طه، تهران 92- 93
 • پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت، 90 و 95
 • شرکت مهندسی مشاور برسو: مهندسی مشاور در صنایع معدنی، فولاد و پتروشیمی، 92-95

سوابق پژوهشی

 • مقالات ژورنال فارسی
  • Item 1
 • English Journal Articles
  • R. Shafaei, F. Amirkhanloo, “Design of Combined Screening and Damping Layer for a 10 MW Class Wind Turbine HTS Synchronous Generator”, Accepted in IEEE Transaction on Applied Superconductivity TAS, 2017. (ISI Journal)
  • R. Shafaie, F. Amirkhanloo, M. Kalantar, “Toward an Optimum Design of Large Scale HTS Synchronous Generator for Wind Turbine Applications”, IEEE Transaction on Applied Superconductivity TAS, Vol. 26, No. 2, ID. 5201408, Jan. 2016. (ISI Journal)
  • R.Shafaie, M. kalantar, "Comparison of Theoretical and Numerical Electromagnetic Modeling for HTS Synchronous Generator”, IEEE Transaction on Applied Superconductivity TAS, Vol. 25, No. 1, ID. 5200107, Feb. 2015. (ISI Journal)
  • R. Shafaie, M. kalantar, A. Gholami, "Thermal Analysis of 10 MW Class Wind Turbine HTS Synchronous Generator”, IEEE Transaction on Applied Superconductivity TAS, Vol. 24, No. 2, ID. 5202209, April 2014. (ISI Journal)
  • R. Shafaie, M. Kalantar, “Design of 10 MW Class Wind Turbine HTS Synchronous Generator with Optimized Field Winding”, IEEE Transaction on Applied Superconductivity TAS, Vol. 23, No. 4, ID. 5202307, August 2013. (ISI Journal)
  • A. Zohouri, A. Kazemi, R. Shafaie, “Fault Ride through Capability Improvement of Wind Turbine Based DFIG Considering an Optimized Crowbar Along with STATCOM under Grid Fault Condition”, Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology (Maxwell), 5(7): 2297-2302, 2013. (ISI Journal)
  • A. Zohoori, R. Shafaie, “An Optimized Ride through Protection Method for DFIG Wind Turbine during Asymmetrical Disturbance”, Journal of Basic and Applied Scientific Search (JBASR), 2(6), 5478-5486, 2012. (ISI Journal)
  • R. Shafaie, S. Vaez-Zadeh, “A Novel Control Method Based on Common Framework of VC and DTC for IPMS Motor Drives”, Journal of Basic and Applied Scientific Search (JBASR), 2(4), pp. 4251-4257, April 2012. (ISI Journal)
 • کتب فارسی
  • ویراستار علمی کتاب "تخصیص تلفات خطوط انتقال برق به روش تئوری بازی¬ها (به همراه آموزش نرم افزار MATPOWER)" احمد رستمیان، مصطفی حسین زاده، احمد شکراللهی، نشر شمال پایدار وابسته به انتشارات دانشگاه شمال و جامع علمی کاربردی.
 • English Books
  • Item 1
 • مقالات کنفرانس فارسی
  • روح اله شفائی، محسن کلانتر، " تحلیل عملکرد توربین بادی 10 مگاواتی مجهز به ژنراتور سنکرون ابررسانا با دمای بالا"، دومین کنفرانس انرژی بادی ایران، تهران، وزارت نیرو، 1393.
  • روح اله شفائی، محسن کلانتر، "امکان سنجی فنی و اقتصادی ژنراتور سنکرون ابررسانا در نیروگاه های بادی ظرفیت بالا"، دومین کنفرانس انرژی بادی ایران، تهران، وزارت نیرو، 1393.
  • روح الله شفائی، مصطفی ارغوان، سیدامیر پویا خونساریان، "تاثیر فرکانس سوئیچینگ بر تلفات هارمونیکی ژنراتور القایی دوسو تغذیه در نیروگاه بادی"، نخستین کنفرانس انرژی بادی ایران، مهرماه 91 (مقاله برتر کنفرانس از دید کمیته علمی).
 • English Conference Articles
  • R. Shafaei, M. A. Saket and M. Ordonez, “Thermal Comparison of Planar versus Conventional Transformers used in LLC Resonant Converters”, ECCE 2018, IEEE Conference, USA, 2018.
  • R. Shafaie, F. Amirkhanloo, “Temperature Analysis of HTS Racetrack Excitation Coils in a 10 MW Class Wind Turbine Synchronous Generator under Fault Conditions,” Accepted 5th edition of International Conference on Superconductivity and Magnetism, ICSM2016, April 2016.
  • R. Shafaie, M. kalantar, “Cooling System Design of Large Scale HTS Synchronous Generator for Wind Turbine Applications,” Accepted in 4th International Conference on Superconductivity and Magnetism (ICSM2014)”, 2014.
  • 1 R. Shafaie, M. Kalantar, “Transient Performance of a Large Scale Wind Turbine HTS Synchronous Generator under Short Circuit Conditions,” 5th IEEE Conference on Thermal Power Plants (CTPP), Tehran, Iran, June 2014, pp. 99-102.
  • R. Shafaie, M. kalantar, "Loss Analysis of a 10 MW Class Wind Turbine HTS Synchronous Generator”, 14th International Conf. on Environment and Electrical Engineering (EEEIC), IEEE Conf, Poland, pp. 29-33, 2014.
  • S. Khansaryan, V. Mortezapour, R. Shafaie, M. Arghavan, “Design and Simulation of a 2 MW DFIG for Wind Turbine Applications”, 1st Iran Wind Energy Conference, October, 2012.
  • F. Amirkhanloo, R. Shafaie, M. Kalantar, “Optimum Management and Control of Domestic Smart grid Technology Along with DG“, IEEE Conference on Smart Electrical Grids Technology (SEGT), pp. 115-120, Tehran, 2012.
  • R. Shafaie, S. Vaez-Zadeh," Toward a Common Framework for Analysis of High Performance Controls of PMS Motor Drives", 2nd Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC), IEEE Conf, pp. 241-245, Feb 16-17, 2011.
  • A. Zohoori, V. Mortezapour, R. Shafaie, “An Optimized Crowbar for DFIG with AHP Algorithm under Grid Faults Condition”, 26th International Power System Conference (PSC), 2011.
 • سایر مقالات فارسی
  • محسن کلانتر، روح اله شفائی، "اهمیت استفاده از نیروگاه های بادی در تولید برق"، مجله پیام دانشگاه علم و صنعت ایران، شماره 74، ص. 13-16، بهار 90.
 • English other Articles
  • Item 1

افتخارات و عضویت ها

 • عضو بنیاد ملی نخبگان
 • دانشجو ممتاز دوره‌های تحصیلی دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی
 • رتبه ممتاز آزمون ورودی دکتری دانشگاه علم و صنعت سال 88
 • رتبه 48 کشوری در آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 86

سایر

 • Item 1
 • Item 2
 • Item 3
 • Item 4
 • Item 5