دکتر   علیرضا صداقتی

رتبه ی علمی : استادیار
پست الکترونیکی: ars@shahabdanesh.ac.ir
شماره تلفن: 02532317171

سوابق تحصیلی

 • دکتری برق کنترل، دانشگاه فردوسی، سال 1381
 • کارشناسی ارشد برق قدرت، دانشگاه فردوسی، سال 1371
 • کارشناسی برق قدرت، دانشگاه تهران، سال 1368

سوابق آموزشی

 • دروس کارشناسی برق مدارهای الکتریکی، ماشینهای الکتریکی، اندازه گیری الکتریکی، ریاضی مهندسی، الکترونیک صنعتی
 • دروس کارشناسی ارشد و دکتری کنترل غیر خطی، کنترل مدرن، دینامیک سیستمهای قدرت، قیمت گذاری انرژِی الکتریکی، فرآیندهای تصادفی

سوابق شغلی

 • عضو هیات علمی استادیار دانشگاه شهاب دانش سال 1391 تاکنون
 • عضو هیات علمی استادیار دانشگاه شاهرود سال 1380 تا 1384
 • عضو هیات علمی مربی دانشگاه آزاد بجنورد سال 1371 تا 1376

سوابق پژوهشی

 • مقالات ژورنال فارسی
  • روش جدیدی بر اساس قیمت گذاری هزینه نهایی بلند مدت برای جبران کمبود درآمد سیستم انتقال در سیستم خصوصی و مقررات زدایی شده قدرت، ابان 96
  • روش جدیدی برای تخصیص درآمد لازم شبکه انتقال در بازار رقابتی برق، مجله دانشکده فنی دانشگاه تبریز، اردیبهشت 81
  • تخمین پارامترهای ماشین سنکرون با استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته، مجله دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، بهمن 1371
  • تخمین پارامترهای ماشین سنکرون در نسبت سیگنال به نویز پایین، مجله دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، بهمن 1371
 • English Journal Articles
  • Alireza Sedaghati, Yaser Rezaee Mehr, "Optimal Operation Strategy of Power Systems in the Presence of Smart Gridsand Electric Vehicles", International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, Vol.7, No.9, pp. 24-33, sep. 2017
  • Alireza Sedaghati, Farhad Abolhasani, "Investigating New Method for Power Reservation by Multi Objective Optimization and Considering Risk Factor", International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, Vol.7, No.8, pp. 209-214, Aug. 2017
  • Alireza Sedaghati, Mohammad Marjani, "Improving the Quality of Output Power of H Bridge Inverter by the Novel P.C.C Method", International Journal of Research Studies in Electrical and Electronics Engineering (IJRSEEE) Volume 2, Issue 1, 2016, PP 28-33
  • Alireza Sedaghati, Mohsen Baratzadeh, "Financial Transmission Right effects on transmission expansion", International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), Vol.3, Issue 01, 2016.
  • Alireza Sedaghati, Mohammad Jangholi, "Design and Optimization of MPPT Routing in Solar Car Cells with the Maximum Power Point Tracking", International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering, Vol. 5, Issue 1, 2016.
  • Alireza Sedaghati, Ali Mokhtarizadeh, "Improving the MVA-km Method for Transmission Cost Allocation Using Counter-Flow Approaches", Journal ofInformation Sciences and Computing Technologies(JISCT), Vol.5, No.1, 2015.
  • Alireza Sedaghati, Ehsan Ghorbani, "A Graphical Approach to Design Digital PI Controller for Integrator Plus Dead-Time Processes", International Review of Automatic Control, Vol.6, No.5, 2014.
  • Alireza Sedaghati, Ehsan Ghorbani, "FOPDT Model fitting to an nth-Order All Pole NMP Processes by an Optimal Method", Journal of Electrical Engineering www.jee.ro, Vol 14, No.3, page 87-94, 2014.
  • Alireza Sedaghati, "A PI Controller Based on Gain-Scheduling for Synchronous Generato", Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, Vol. 14, No. 1, 2006.
  • Alireza Sedaghati, "Cost of Transmission System Usage Based on an Economic Measure", IEEE Trans. On Power Systems , Vol. 21 Issue 2, pp 466-473, 2006.
 • کتب فارسی
  • ماشینهای الکتریکی ویرایش آخر تالیف پی سی سن
  • ماشین های الکتریکی ویرایش چهارم تالیف فیتز جرالد
  • الکترونیک قدرت" ویرایش سوم تالیف محمد رشید
  • مدارهای میکروالکترونیک" تالیف محمد رشید
  • قیمت گذاری لحظه‌ای برق" تالیف شوپی
 • English Books
 • مقالات کنفرانس فارسی
  • بررسی و مقایسه دو روش قیمت گذاری تمبر پستی و مگاوات-مایل ، بر مبنای اصول اقتصادی برای بازار برق در شبکه ی انتقال، سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر، خرداد 96
  • مدل دینامیکی و آنالیز یک ژنراتور سنکرون در یک نیروگاه هسته‌ای، کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق ، شهریور 96
  • طراحی و بهینه سازی مسیر یابی، دومین دومین کنفرانس ملی برق و کامپیوتر 94 MPPT در سلولهای خودروی خورشیدی با ردیابی توان ماکزیمم،
 • English Conference Articles
  • Evaluating the Consequences of Investment in Distributed Power Production, Proceedings of the 13th Mediterranean Conference on Control and Automation pp. 1074-1078
  • A Mathematical Approach to Allocate the Contributions by Applying UPFCs to Transmission System Usage, ICCAS, KINTEX, 2005
  • Introduction of a Fuzzy Logic Controller for Damping Power System Oscillations, 5th Iranian conference on Fuzzy System, 2004
 • سایر مقالات فارسی
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
 • English other Articles
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3

افتخارات و عضویت ها

 • Item 1
 • Item 2
 • Item 3
 • Item 4
 • Item 5

سایر

 • Item 1
 • Item 2
 • Item 3
 • Item 4
 • Item 5