مهدی ساده وند

رتبه ی علمی : کارشناسی ارشد فیزیک-اتمی و مولکولی
پست الکترونیکی: sadehvand[at]shahabdanesh.ac.ir
شماره تلفن: 32317171-025 داخلی 165

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی ارشد فیزیک – گرایش اتمی و مولکولی (دانشگاه علم و صنعت تهران) از سال 82 تا 84

سوابق آموزشی

 • الکترومغناطیس
 • دینامیک
 • فیزیک مدرن
 • محاسبات عددی
 • برنامه نویسی با نرم افزار متلب
 • فیزیک عمومی 1 و 2
 • فیزیک مکانیک و فیزیک حرارت

سوابق شغلی

 • دانشگاه شهاب دانش – عضو هیات علمی گروه علوم پایه - از سال 89 تاکنون
 • دانشگاه شهاب دانش – مدیر گروه علوم پایه - از سال 93 تاکنون
 • دانشگاه شهاب دانش – مدیر آموزش های آزاد دانشگاه- از سال 96 تاکنون
 • دانشگاه قم–مدرس مدعو- از سال 86 تا 95

سوابق پژوهشی

افتخارات و عضویت ها