دكتر مهدي رضائي استخروئيه

رتبه ی علمی : استاديار
پست الکترونیکی: rezaei_ee@aut.ac.ir, rezaei.ee@shahabdanesh.ac.ir, rezaei_ee@yahoo.com
شماره تلفن: 09360932597

سوابق تحصیلی

 • دكتري مهندسي برق-كنترل، دانشگاه صنعتي اميركبير، 1387-1393
 • كارشناسي ارشد مهندسي برق-كنترل، دانشگاه صنعتي اميركبير، 1385-1387
 • كارشناسي مهندسي برق-الكترونيك، دانشگاه صنعتي شريف، 1379-1384
 • پيش‌دانشگاهي رياضي فيزيك، علامه حلي كرمان (سمپاد)، 1378-1379
 • ديپلم رياضي فيزيك، علامه حلي كرمان (سمپاد)، 1375-1378

سوابق آموزشی

 • Item 1
 • Item 2
 • Item 3
 • Item 4
 • Item 5

سوابق شغلی

 • Item 1
 • Item 2
 • Item 3
 • Item 4
 • Item 5

سوابق پژوهشی

 • مقالات ژورنال
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
 • مقالات کنفرانس
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
 • کتاب ها
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
 • سایر انتشارات
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3

سایر

 • Item 1
 • Item 2
 • Item 3
 • Item 4
 • Item 5