فائزه رحمتی

رتبه ی علمی : مربی
پست الکترونیکی: faeze.rahmati[at]yahoo.com

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی نقاشی، دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد گرافیک، دانشگاه هنر تهران

سوابق آموزشی

 • کامپیوتر گرافیک 1
 • کامپیوتر گرافیک 2
 • تکنولوژی و کارگاه گرافیک 1،2،3
 • کاربرد خط در گرافیک
 • صفحه آرایی

سوابق شغلی

 • Item 1
 • Item 2
 • Item 3
 • Item 4
 • Item 5

سوابق پژوهشی

 • مقالات ژورنال فارسی
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
 • English Journal Articles
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
 • کتب فارسی
  • آخرین توت های شیرین خاک، گذار هنر در آنروپوسین، با رویکرد شناخت شناسی و زیبایی شناسی
  • Item 2
  • Item 3
 • English Books
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
 • مقالات کنفرانس فارسی
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
 • English Conference Articles
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
 • سایر مقالات فارسی
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
 • English other Articles
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3

افتخارات و عضویت ها

 • پوستر برگزیده مسابقه بین المللی تایپودی، 2015
 • پایان نامه برگزیده دوسالانه ملی شاهدان شهر، سازمان زیباسازی، 1395

سایر

 • Item 1
 • Item 2
 • Item 3
 • Item 4
 • Item 5