مهندس حامد رحیمی

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
پست الکترونیکی: h.rahimy[at]shahabdanesh.ac.ir
شماره تلفن: 32317171-025

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی: مهندسی کامپیوتر نرم افزار از دانشگاه صنعتی اصفهان سال 86
 • کارشناسی ارشد: مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی از دانشگاه کردستان سال 89

سوابق آموزشی

 • تدریس در دانشگاه شهاب دانش قم از سال 91 تاکنون
 • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی قم از سال 87 تا 94
 • تدریس در دانشگاه پیام نور قم از سال 89 تا 94
 • تدریس در دانشگاه کردستان از سال 87 تا 89
 • تدریس در دانشگاه پیام نور دلیجان از سال 89 تا 91

سوابق شغلی

 • شرکت اکسیر سافت اصفهان سال 83 تا 86
 • شرکت فناوری پیشرفته پردیس سال 86 تا 87
 • بنیاد علوم وحیانی اسراء سال 92 تا 94
 • عضو هیئت علمی دانشگاه شهاب دانش سال 91 تاکنون

سوابق پژوهشی

 • کتب فارسی
  • راهنمای سریع برنامه نویسی به زبان C++
 • مقالات کنفرانس فارسی
  • نهان نگاری تطبیق پذیر مقاوم براساس بهترین تفاضل پیکسل ها، ح.رحیمی، ح.دانیالی، آبان 89، ششمین کنفرانس بین المللی پردازش تصویر ایران (اصفهان)
  • نهان نگاری تطبيق پذير مقاوم و پر ظرفيت با استفاده از تبديل موجک، ح.رحیمی، ر.احسن، اسفند 89، اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فناوری اطلاعات (ماهشهر)
  • مقایسه روش های پیش بینی فازی در کارآیی :DEA رگرسیون فازی و شبکه عصبی فازی، ا.رحیمی، ح.رحیمی، اردیبهشت 90، چهارمین کنفرانس بين المللي انجمن ایرانی تحقيق در عمليات (رشت)
  • طبقه بندی تراکم ماموگرافی براساس ROI فازی و اطلاعات هیستوگرام آن، ح.رحیمی، ا.رحیمی، تیر 90، یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران (زاهدان)
  • مقایسه روش های مبتنی بر داده کاوی در تشخیص نوع سرطان، ن.آذری، ر.احسن، ح.رحیمی، مهر92، اولين همايش ملي رويكردهاي نوين در مهندسي كامپيوتر و بازيابي اطلاعات (رودسر)
  • بهینه سازی مسئله چند وزیر با استفاده از الگوریتم ژنتیک، ح.رحیمی، خرداد 95، نخستین همایش ملی مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوترو فناوری اطلاعات
  • Robust Image Steganography using pixel-value differencing and histogram correction, H.Rahimi ,June 2014, 4th International Conference on Information Technology Management, Communication and Computer, Tehran

افتخارات و عضویت ها

 • دبیر اجرایی دومین دوره مسابقات برنامه نویسی استانی ACM اسفند ماه 96
 • عضو انجمن سیستم های فازی ایران

سایر