دکتر مجید رمضانی

رتبه ی علمی : استادیار
ramezani.m.t@gmail.com: ramezani.shahabdanesh.ac.ir
شماره تلفن: (داخلی 162) 32317171-025

سوابق تحصیلی

 • دکتری مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران) - 1393
 • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه شاهد تهران - 1389
 • کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی - 1387

سوابق آموزشی

 • عضو هیات گروه مهندسی صنایع دانشگاه شهاب دانش - 1393
 • مدیر گروه مهندسی صنایع و مکانیک دانشگاه شهاب دانش - 1394
 • مدیر گروه مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه شهاب دانش - 1395

سوابق شغلی

 • عضو تیم علمی و مشاور تحقیقات بازار شرکت رسانه دات کام
 • طراحی و ایجاد و امکان سنجی پروژه های سرمایه گذاری واحدهای صنعتی: مطالعات مالی و اقتصادی؛ شرکت رادفراگام
 • مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت طراحی و تامین قطعات ساپکو

سوابق پژوهشی

 • مقالات ژورنال فارسی
  • علی محمد کیمیاگری، احسان حاجی‌زاده، دستخوان، مجید رمضانی، "ارائه یک مدل ترکیبی جدید به منظور قیمت‌گذاری اختیار معامله"، نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، 1394
 • English Journal Articles
  • Majid Ramezani, Mahdi Bashiri, Anthony C. Atkinson, “A Goal Programming-TOPSIS approach to multiple response optimization using the concepts of non-dominated solutions and prediction intervals”, accepted in International journal of expert system with applications (ISI), Volume 38, Issue 8, August 2011, Pages 9557-9563.
  • Majid Ramezani, Mahdi Bashiri, Reza Tavakkoli-Mogaddam, “A new multi-objective stochastic model for a forward/reverse logistic network design with responsiveness and quality level”, accepted in International journal of applied mathematical modelling (ISI), 2013.
  • Mahdi Bashiri, Majid Ramezani, “An interactive fuzzy group decision making approach to multiple response problems considering least significant difference”, accepted in International Journal of management science and engineering management, 5(4): 243-251, 2010.
  • Majid Ramezani, Mahdi Bashiri, Reza Tavakkoli-Mogaddam, “A robust design for the closed-loop supply chain network under an uncertain environment”, accepted in International journal of advanced manufacturing technology (ISI), 2012.
  • Taha Hossein Hejazi, Majid Ramezani, Mirmehdi Seyyedesfahani, Ali Mohammad Kimiagari “Multiple Response Optimization with Probabilistic Covariates Using Simultaneous Equation Systems.”, accepted in International Journal of Industrial Engineering & Production Research 24 (2), (ISC), 2013.
  • Majid Ramezani, Ali Mohammad Kimiagari, Behrooz Karimi, Taha hossein hejazi “Closed loop supply chain network design under a fuzzy environment”, accepted in International journal of knowledge-base systems (ISI), 2014.
  • Majid Ramezani, Ali Mohammad Kimiagari, Behrooz Karimi, “Closed loop supply chain network design: A financial approach”, accepted in International journal of applied mathematical modelling (ISI), 2014.
  • Taha Hossein Hejazi, Mirmehdi Seyyedesfahani, Majid Ramezani, “New Hybrid Multivariate Analysis Approach to Optimize Multiple Response Surfaces Considering Correlations in Both Inputs and Outputs”, accepted in International Journal of Acta Scientiarum Technology (ISI), 2014.
  • Majid Ramezani, Ali Mohammad Kimiagari, Behrooz Karimi, “Interrelating physical and financial flows in a bi-objective closed-loop supply chain network problem with uncertainty”, accepted in International journal of Scientia Iranica (ISI), 2015.
  • Majid Ramezani, Ali Mohammad Kimiagari, “Simultaneous optimization of operational and financial decisions to closed-loop supply chain network under uncertainty”, accepted in International Journal of Engineering Manufacture-Part B (ISI), 2015.
  • Majid Ramezani, “A stochastic model for a supply chain network design with lead time”, accepted in International Journal of Industrial Engineering and Management Studies, 2014.
  • Majid Ramezani, Ali Mohammad Kimiagari, “Multi-objective closed-loop supply chain network design with financial indices under a fuzzy environment”, revised in International journal of Fuzzy Set and Systems (ISI), 2014.
 • کتب فارسی
  • "طراحی سیستمهای صنعتی (2) (کاربردها و زمینه های تحقیقاتی)"، انتشارات دانشگاه شاهد
 • English Books
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
 • مقالات کنفرانس فارسی
  • مجید رمضانی، طراحی پویا برای یک شبکه زنجیره تامین رو به جلو/بازگشتی تحت شرایط عدم قطعیت، کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت، تهران، 1395
  • مجید رمضانی، طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه-بسته با لحاظ باز و بسته شدن مکان های تسهیلات، کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مکانیک، تهران، 1395
  • مجید رمضانی، طراحی یک شبکه زنجیره تامین حلقه-بسته سبز در شرایط عدم قطعیت، کنفرانس بین المللی زنجیره تامین سبز، گیلان، 1396
 • English Conference Articles
  • Mahdi Bashiri, Majid Ramezani, "Incorporating the statistical criterion in multiple response optimization using an Interactive fuzzy programming", accepted in 2th International conference of Operations Research, Mazandaran, Iran, April 2009.
  • Mahdi Bashiri, Majid Ramezani, "A new decision making approach for optimization of multiple response problem", accepted in International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), Hong Kong, December 2009.
  • Rashed Sahraeian, Mahdi Bashiri, Majid Ramezani, “A stochastic multi-product, multi-stage supply chain model with considering waiting time of products in queue”, accepted in International Conference on Industrial Engineering and Operation Management (IEOM), Dhaka, Bangladesh, January 2010.
  • Mahdi Bashiri, Majid Ramezani, "A robust model for a multi-echelon multi-product closed-loop supply chain network design under uncertainty", accepted in 7th International Industrial Engineering Conference, Esfahan, Iran, May 2010.
  • Taha Hossein Hejazi, Majid Ramezani, Mirmehdi Seyyedesfahani, Ali Mohammad Kimiagari, “Multiple Response Optimization with Probabilistic Covariates Using Simultaneous Equation Systems”, accepted in 1th International Quality Engineering Conference, Tehran, Iran, Feb 2013.
  • Majid Ramezani, Taha Hossein Hejazi, Ali Mohammad Kimiagari, “Joint consideration of profit, time, and quality for closed-loop supply chain network design in the presence of fuzzy parameters”, accepted in 1th International Quality Engineering Conference, Tehran, Iran, Feb 2013.
 • سایر مقالات فارسی
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
 • English other Articles
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3

افتخارات و عضویت ها

 • Item 1
 • Item 2
 • Item 3
 • Item 4
 • Item 5

سایر

 • Item 1
 • Item 2
 • Item 3
 • Item 4
 • Item 5