علی محمد کردی

رتبه ی علمی : مربی
پست الکترونیکی: a_kordi_64@yahoo.com
شماره تلفن: 32377171 داخلی 170

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی حسابداری دانشگاه قم
 • کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه قم

سوابق آموزشی

 • حسابداری صنعتی 1و 2و 3
 • اصول حسابداری 1و 2و 3
 • مدیریت مالی 1 و 2
 • حسابداری مالی

سوابق شغلی

 • مدیرگروه حسابداری

سوابق پژوهشی

 • مقالات ژورنال فارسی
  • Item 1
 • English Journal Articles
  • Item 1
 • کتب فارسی
  • Item 1
 • English Books
  • Item 1
 • مقالات کنفرانس فارسی
  • ابعاد فرهنگ سازمانی از دیدگاه دنیسون و رابطه آن با درگیرشدن در کار(مطالعه موردی : سازمان جهاد کشاورزی استان قم) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی، 1394
  • مقایسه تطبیق عملکرد بانک های دولتی و خصوصی- دومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، 1393
  • مدل پیشنهادی جهت تحلیل و بررسی ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران- اولین همایش ملی علوم انسانی با محوریت مدیریت، حسابداری، روانشناسی واقتصاد،1396
 • English Conference Articles
  • Item 1
 • سایر مقالات فارسی
  • Item 1
 • English other Articles
  • Item 1

افتخارات و عضویت ها

 • Item 1
 • Item 2
 • Item 3
 • Item 4
 • Item 5

سایر

 • Item 1
 • Item 2
 • Item 3
 • Item 4
 • Item 5