دکتر مرتضی خائف

رتبه ی علمی : استادیار
پست الکترونیکی: aawtuni@gmail.com
شماره تلفن:۰۲۵۳۲۳۱۷۱۷۱٫۱۷۳

سوابق تحصیلی

 • دکتری معماری (تئوری و تکنولوژی معماری). دانشگاه | KSTUCA
 • كارشناسی ارشد معماری. دانشگاه | KSTUCA
 • كارشناسی معماری .دانشگاه | KSTUCA

سوابق آموزشی

 • كارشناسی ارشد معماری:طراحی معماری ۱​​٫۲
 • كارشناسی ارشد معماری:سيرانديشه های معماری٫ نظريه ها و روشهای طراحی٫طرح نهایی
 • کارشناسی : طراحی معماری ۱​​٫۲٫۳٫۴٫۵
 • کارشناسی : مبانی نظری معماری٫ طرح نهایی

سوابق شغلی

 • Item 1
 • Item 2
 • Item 3
 • Item 4
 • Item 5

سوابق پژوهشی

 • مقالات ژورنال فارسی
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
 • English Journal Articles
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
 • کتب فارسی
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
 • English Books
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
 • مقالات کنفرانس فارسی
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
 • English Conference Articles
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
 • سایر مقالات فارسی
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
 • English other Articles
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3

افتخارات و عضویت ها

 • Item 1
 • Item 2
 • Item 3
 • Item 4
 • Item 5

سایر

 • Item 1
 • Item 2
 • Item 3
 • Item 4
 • Item 5