مربی ماهرخ قنبری قادی

رتبه ی علمی : مربی
پست الکترونیکی: ghanbari.65.171@gmail.com
شماره تلفن: 09113266512

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی ارشد رشته مدیریت گرایش صنعتی تولید، دانشگاه سراسری خلیج فارس
 • کارشناسی رشته مدیریت صنعتی، دانشگاه سراسری شهید بهشتی-تهران

سوابق آموزشی

 • دانشگاه آزاد قم-واحد پردیسان
 • دانشگاه شهاب دانش قم

سوابق شغلی

 • تدریس در دانشگاه

سوابق پژوهشی

 • مقالات ژورنال فارسی
  • مقالات کنفرانس
   • تحلیل اثرات تغییر مالکیت بنگاه از دولتی به خصوصی در سود آوری آن شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
   • شناسایی و سنجش عوامل مؤثر بر بهبود مدیریت زنجیره تأمین شرشناسایی و سنجش عوامل مؤثر بر بهبود مدیریت زنجیره تأمین شرکت صنایع سیمان دشتستان
  • English Journal Articles
   • Presenting a Interpretive- Structural Model to Prioritize the Organizational Knowledge Sharing Obstacles of Shahab Danesh Higher Education Institute
  • کتب فارسی
  • English Books
   • Item 1
   • Item 2
   • Item 3
  • مقالات کنفرانس فارسی
   • Item 1
   • Item 2
   • Item 3
  • English Conference Articles
   • Item 1
   • Item 2
   • Item 3
  • سایر مقالات فارسی
   • Item 1
   • Item 2
   • Item 3
  • English other Articles
   • Item 1
   • Item 2
   • Item 3

افتخارات و عضویت ها

 • Item 1
 • Item 2
 • Item 3
 • Item 4
 • Item 5

سایر

 • Item 1
 • Item 2
 • Item 3
 • Item 4
 • Item 5