مهندس سید علی قافله باشی

رتبه ی علمی : مربی
پست الکترونیکی: test[at]aut.ac.ir
025-شماره تلفن: 32317272

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی:مهندسی برق الکترونیک/دانشگاه گیلان
 • کارشناسی ارشد: مهندسی برق مخابرات سیستم/دانشگاه علم وصنعت ایران
 • Item 3
 • Item 4
 • Item 5

سوابق آموزشی

 • مخابرات دیجیتال
 • مخابرات آنالوگ
 • سیستم های مخابراتی
 • مخابرات سیار
 • مخابرات ماهواره
 • تحلیل مدارهای الکتریکی
 • طراحی دیجیتال
 • مدارهای الکترونیکی
 • تجزیه و تحلیل سیستمها
 • تکنولوژی مخابرات
 • >

سوابق شغلی

 • استاد دانشگاه
 • طراحی وپژوهش در شرکت مخابرات
 • Item 3
 • Item 4
 • Item 5

سوابق پژوهشی

 • مقالات ژورنال فارسی
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
 • English Journal Articles
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
 • کتب فارسی
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
 • English Books
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
 • مقالات کنفرانس فارسی
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
 • English Conference Articles
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
 • سایر مقالات فارسی
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
 • English other Articles
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3

افتخارات و عضویت ها

 • Item 1
 • Item 2
 • Item 3
 • Item 4
 • Item 5

سایر

 • Item 1
 • Item 2
 • Item 3
 • Item 4
 • Item 5