مهندس سوسن بیات

رتبه ی علمی : مربی
پست الکترونیکی:Bayat@shahabdanesh.ac.ir
شماره تلفن: 171-32317272-025

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی: مهندسی معماری- دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین
 • کارشناسی ارشد: معماری- دانشگاه هنر اصفهان
 • کارشناسی ارشد: ایران‌شناسی- دانشگاه شهید بهشتی
 • Item 4
 • Item 5

سوابق آموزشی

 • برداشت ازبناهای تاریخی
 • هندسه و پرسپکتیو
 • آشنایی با معماری جهان
 • آشنایی با معماری اسلامی
 • تمرین معماری
 • طرح معماری 2

سوابق شغلی

 • استاد دانشگاه
 • طراح سازمان نظام مهندسی
 • Item 3
 • Item 4
 • Item 5
ح

سوابق پژوهشی

 • مقالات ژورنال فارسی
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
 • English Journal Articles
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
 • کتب فارسی ط
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
 • English Books
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
 • مقالات کنفرانس فارسی
  • ارائه مقاله مشترک در همایش "جغرافی‌دانان جهان اسلام" تحت عنوان: «چگونه می‌توان شرایط کالبدی مطلوب‌تری برای زیارت معلولین فراهم کرد؟» 1391
  • Item 2
  • Item 3
 • English Conference Articles
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
 • سایر مقالات فارسی
  • انتشار مقاله «یادگاری‌های پاسنگان (بررسی اهمیت دیوارنوشت‌های تاریخی کاروانسرای عباسی پاسنگان قم)» در نشریه پنجره نظام مهندسی قم، 1393
  • انتشار مقاله «آثار معماری قم پیش از اسلام» در نشریه پنجره نظام مهندسی قم، 1394
  • انتشار مقاله «بررسی تطبیقی سفرنامه‌ی دلاواله و برادران شرلی» در سایت اینترنتی وطن‌پویان، 1394
  • انتشار مقاله «ایرانِ مصور قرن شانزدهم به روایت نصوح مطراقچی Matrakçı Nasuh نقاش ترک» در سایت اینترنتی وطن‌پویان، 1394
 • English other Articles
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3

افتخارات و عضویت ها

 • Item 1
 • Item 2
 • Item 3
 • Item 4
 • Item 5

سایر

 • Item 1
 • Item 2
 • Item 3
 • Item 4
 • Item 5