محمدحسین عارف

رتبه ی علمی : مربی
پست الکترونیکی: mhosein.aref@gmail.com
شماره تلفن: 32317272 داخلی 161

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی مهندسی برق(الکترونیک) دانشگاه کاشان
 • کارشناسی ارشد مخابرات(شبکه) دانشگاه صنعتی اصفهان

سوابق آموزشی

 • تجزیه تحلیل سیستم ها و سیگنالها
 • سیستم های مخابراتی
 • طراحی سیستم های دیجیتال

سوابق شغلی

 • مدیرگروه مهندسی برق
 • مدیرگروه مهندسی پزشکی
 • دبیراجرایی بیست و پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی

سوابق پژوهشی

 • مقالات ژورنال فارسی
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
 • English Journal Articles
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
 • کتب فارسی
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
 • English Books
  • Fundamentals of WSN, 2011
  • Item 2
  • Item 3
 • مقالات کنفرانس فارسی
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
 • English Conference Articles
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
 • سایر مقالات فارسی
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
 • English other Articles
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3

افتخارات و عضویت ها

 • Item 1
 • Item 2
 • Item 3
 • Item 4
 • Item 5

سایر

 • Item 1
 • Item 2
 • Item 3
 • Item 4
 • Item 5