هادی علی زاده

رتبه ی علمی : مربی
alizadeh.hadi2011@gmail.com: test[at]aut.ac.ir
32317171 داخلی 169

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی مهندسی عمران / دانشگاه سمنان
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران/گرایش سازه

سوابق آموزشی

 • تحلیل سازه ها 1 و 2
 • سازه های فولادی 1 و 2
 • مقررات ملی ساختمان

سوابق شغلی

 • مدیرگروه مهندسی عمران و مکانیک
 • مسئول دوره های آموزش نظام مهندسی
 • مدیر اجرایی پروژه های ساختمانی

سوابق پژوهشی

 • مقالات ژورنال فارسی
  • Item 1
 • English Journal Articles
  • Comparing the Performance of Fine Fly Ash and Silica Fume in Enhancing the Properties of Concretes Containing Fly Ash, Construction and Building Materials, Elsevier, ISI, IF. 3.69
 • کتب فارسی
  • Item 1
 • English Books
  • Item 1
 • مقالات کنفرانس فارسی
  • Item 1
 • English Conference Articles
  • The Study of the Mechanical and Durability Properties of Concretes Containing Ternary Cement Based on Fly Ash and Silica Fume, Symposium fib 2011, Prague
  • Investigation on the Effect of Maximum Permissible Cement Content on Durability of Concrete in Marine Environments, 2012, Isfahan
  • Comparing the Performance of Naturel Pozzolan (Pumice) and Fly Ash on Improving Durability Properties of High Performance Concretes Containing Ternary Cement, ICDC 2012
 • سایر مقالات فارسی
  • مقایسه عملکرد بتن هاي توانمند سه جزئی و دو جزئی جهت ساخت سازه هاي بندري در شرایط محیطی خلیج فارس، همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه هاي دریایی تهران 2012
 • English other Articles
  • Item 1

افتخارات و عضویت ها

 • Item 1

سایر

 • Item 1