دکتر گلنوش عبائی

رتبه ی علمی :استادیار
پست الکترونیکی:abaee@shahabdanesh.ac.ir, golnoosh.abaee@gmail.com
شماره تلفن:(133)32317171-025

سوابق تحصیلی

 • دکتری کامپیوتر (هوش مصنوعی)/ دانشگاه تکنولوژی مالزی-UTM
 • کارشناسی ارشد کامپیوتر (نرم افزار)/ دانشگاه میسور هندوستان

سوابق آموزشی

 • شبکه عصبی
 • رایانش تکاملی
 • یادگیری ماشین
 • هوش مصنوعی

سوابق شغلی

 • آنالیز کننده سیستم، مدیرپروژه، شرکت داده پردازان احداث
 • آنالیز کننده سیستم، برنامه نویس، شرکت احداث کنترل

سوابق پژوهشی

 • مقالات ژورنال فارسی
  • سید امیر اصغري ، مرتضی عنایتی، گلنوش عبایی، محمدرضا بینش، ارائه یک الگوریتم بهبود یافته وب کاوي براي وب معنایی مجله علمی ترویجی محاسبات نرم، شماره 5، 1395
  • میثم روشن فکر، حسین ابراهیم پور کومله، گلنوش عبائی، طراحی سیستم خبره فازي براي استعدادیابی مهارت شغلی افراد جویاي کار، فصلنامه مهارت آموزي علمی ترویجی، شماره 16، 1395
 • Selected English Journal Articles
  • Abdolkarimi, E. S., Abaei, G., & Mosavi, M. R. (2018). A wavelet-extreme learning machine for low-cost INS/GPS navigation system in high-speed applications. GPS Solutions, 22(1), 15. Springer, ISI, IF:4.061.
  • Abaei, G., Selamat, A., & Fujita, H. (2015). An empirical study based on semi-supervised hybrid self-organizing map for software fault prediction. Knowledge-Based Systems, 74, 28-39. Elsevier, ISI, IF:4.529.
  • Abaei, G., Mashinchi, M. R., & Selamat, A. (2015). Software fault prediction using BP-based crisp artificial neural networks. International Journal of Intelligent Information and Database Systems, 9(1), 15-31. Scopus.
  • Rezaei, Z., Kasmuni, M. D., Selamat, A., Shafry, M., Rahim, M., Abaei, G., & Kadirb, M. R. A. (2015). Comparative Study of Clustering Algorithms in order to Virtual Histology (VH) Image Segmentation. JURNAL TEKNOLOGI, 75(2), 133-139.
  • Abaei, G., & Selamat, A. (2014). Increasing the Accuracy of Software Fault Prediction using Majority Ranking Fuzzy Clustering. International Journal of Software Innovation (IJSI), 2(4), 60-71. Scopus.
  • Abaei, G., & Selamat, A. (2014). A survey on software fault detection based on different prediction approaches.Vietnam Journal of Computer Science, 1(2), 79-95. Springer.
  • Abaei, G., & Selamat, A. (2012). Analysis of Software Fault Prediction Models Using Machine Learning Techniques.International Journal of Computer & Information Science,13(2), 29-36.
 • کتب فارسی
  • سید امیر اصغري، گلنوش عبائی, آزمون نرم افزار، انتشارات نیاز دانش، 1396
 • English Books
  • Abaei, G., & Selamat, A. (2014). Important Issues in Software Fault Prediction, Handbook of Research on Emerging Advancements and Technologies in Software Engineering
 • گزیده مقالات کنفرانس فارسی
  • حدیث معظمی، گلنوش عبائی، پیش بینی خطای نرم افزار با ترکیب طبقه بند تلفیقی با الگوریتم ژنتیک، دوازدهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری، کرمان، 1397
  • مریم احمدوند، روح الله برزمینی، گلنوش عبائی، مهدی شیبانی، ارائه یک روش ترکیبی برپایه شبکه عصبی (LVQ) برای تشخیص گرفتگی عروق کرونری قلب، بيست و ششمين کنفرانس مهندسي برق ايران، مشهد، 1397
  • میثم روشن فکر، گلنوش عبائی، ارائه یک روش خودکار قطعه بندي با استفاده از روش ترکیبی ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم کرم شب تاب براي تشخیص نوع تومور کبد، بیست و چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران، 1396
  • حسین امیري، گلنوش عبایی، احسان پازوکی، ارایه روشی جدید براي آشکارسازي اشیاي متحرك در تصاویر ویدیویی،پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر، برق و الکترونیک، مالزی، 1395
  • مریم روشن فکر، گلنوش عبائی، صادق سلیمانی، پیشگویی پیوند منفی وزن دار با استفاده از سیستم فازي نوع اول، کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی برق و کامپیوتر، سنگاپور، 1395
 • Selected English Conference Articles
  • Rezaei, Z., & Abaei, G. (2017). A Robust Fingerprint Recognition System based on Hybrid DCT and DWT. In 24th National and 2nd International Conference on Biomedical Engineering, IEEE.
  • Dabiri, M., Khosharay, K., & Abaei, G . (2016). Anomaly-based intrusion detection system using Relational Detector Tree (RTD). In 2th International Conference on Electrical Engineering and Computer Science (ICEECS 2016).
  • Kazemi, M., Abaei, G., & Aghakoochaki, H . (2016). Identifying license plate region, using fuzzy logic system. In 1st international conference on new research achievement in Electrical and Computer Engineering.
  • Abaei, G., & Selamat, A. (2014). Software fault prediction based on improved fuzzy clustering. In 11th International Conference on Distributed Computing and Artificial Intelligence, (pp. 165-172). Springer, Cham.
  • Abaei, G., Rezaei, Z., & Selamat, A. (2013, November). Fault prediction by utilizing self-organizing Map and Threshold. In International Conference on Control System, Computing and Engineering (ICCSCE), (pp. 465-470). IEEE.
  • lkhani, A., & Abaee, G. (2010, October). Extraction test cases by using data mining; reducing the cost of testing. In International Conference on Computer Information Systems and Industrial Management Applications (CISIM), (pp. 620-625). IEEE.
  • Abaee, G., & Guru, D. S. (2010, October). Enhancement of Bug Tracking Tools; the Debugger. In 2nd International Conference on Software Technology and Engineering (ICSTE), (Vol. 1, pp. V1-165). IEEE.
  • Abaee, G., & Yaghini, P., (2010), Test Documentation Tools and CBR; Reduce the Cost of Testing. In 9thInternational Conference on Computer Science, Computer Engineering, and Applied Computing (SERP'10), (pp. 270-276).
  • lkhani, A., & Abaee, G. (2010). Knowledge Discovery from Iranian Capital Market by Using Data Patterns Clustering, In 5th International Conference on E-Commerce in Developing Countries: with Focus on Export (ECDC 2010), (pp. 242-246).

افتخارات و عضویت ها

 • دانشگاه تکنولوژي مالزي، Certificate of Excellence، 2015
 • دانشگاه میسور هندوستان، First Class with Distinction، 2008
 • Best Paper Award، 2014، 11th IEEE International Symposium on Distributed Computing and Artificial Intelligence (DCAI 2014)
 • برنده تندیس جشنواره مهارت آموزي واشتغال در در پنجمین جشنواره بین المللی سازمان فنی و حرفه اي کل کشور براي مقاله "طراحی سیستم خبره فازي براي استعدادیابی مهارت شغلی افراد جویاي کار"، به نویسندگی میثم روشن فکر، حسین ابراهیم پور، گلنوش عبائی،